Navigation

Poslední - palisády

S dřevěnými palisádami vyjadřujete svou lásku k přírodě. Vložka je ideální pro podepření a upevnění svahů a lůžek. Také, když strukturování vaší zahrady s různými úrovněmi půdy, palisády jsou šikovný asistent.

U zahrad v kopcích nabízí využití palisád značné výhody. Pokud je svah příliš strmý, hrozí riziko eroze půdy. Dokonce i při silném dešti pomáhá palisáda, poněvadž vodní toky zpomalí svahem, čímž se odstraní méně zeminy. Palisády jsou zvláště vhodné jako konstrukční pomůcka, protože lze navrhnout zcela volný a geometrický tvar zahrady, který lze optimálně vložit do celkového obrazu.

Dřevěné palisády jsou obecně levnější než kamenné nebo žulové palisády. K dispozici je také možnost lakování palisád v různých barvách, což vám dává ještě více kreativní individualitu ve vaší zahradě.

Největší nevýhodou dřevěných palisád, náchylnost k zaplavování může být ovlivněna výběrem správného dřeva a profesionální instalace. Máte na výběr palisády z tlakově impregnované dřevo (obvykle smrk, borovice, jedle) nebo použití odolných odrůd, jako je dub, akát nebo tropických dřevin.

Palisády jsou k dispozici v různých délkách a průměrech.